Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος έτους 2020

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος "Ιωάννη Ηλιάδη", έτους 2020.

 

Έγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του κληροδοτήματος "Ιωάννη Ηλιάδη" που διαχειρίζεται η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Άνω των 18 ετών: 3€
Φοιτητές και άνω των 65 ετών: 1,50€
Ελεύθερη είσοδος: Κυριακές, 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου και 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.