Ανακοινώσεις προγράμματος

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης εγκαινιάστηκε με επιτυχία η έκθεση "ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: Θράκη".
Την Κυριακή 3 Οκτώβρίου 2021, στον Χώρο Τεχνών Βέροιας εγκαινιάστηκε με επιτυχία η έκθεση "ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: Μακεδονία".
Κυκλοφόρησε ο κατάλογος της έκθεσης «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21»
Το Σάββατο, 3 Ιουλίου 2021, στο Μουσείο Μαστίχας (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς) στη Χίο, εγκαινιάστηκε με επιτυχία η έκθεση "ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21: Χίος".
Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021, στο Μουσείο για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό της Βυρωνικής Εταιρείας, εγκαινιάστηκε με επιτυχία η έκθεση «ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: Μεσολόγγι».
Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, εγκαινιάστηκε με επιτυχία η έκθεση «ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: Θεσσαλία».
Το Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021, στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς) στη Δημητσάνα, εγκαινιάστηκε με επιτυχία η έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21: Δημητσάνα».
Το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, εγκαινιάστηκε με επιτυχία η έκθεση «ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: Χανιά».
#21_in_12_cities #Διεθνής_Ημέρα_Αρχείων
Σελίδα 1 από 2