Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ψυχαγωγική- εκπαιδευτική δράση σε μορφή "δωματίου απόδρασης" (escape room)
Λόγω τεχνικού προβλήματος το άνοιγμα της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών κρατήσεων μετατίθεται για την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου. 
Η δράση στοχεύει στην ενημέρωση, πληροφόρηση και την εξοικείωση των επισκεπτών με τα πρόσωπα του Αγώνα και τον οπλισμό που έφεραν. Αριθμός συμμετεχόντων: 20. 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συντήρηση των μουσειακών αντικειμένων.
Απευθύνεται σε μαθητές μουσικών-καλλιτεχνικών σχολείων ή σε σχολικά τμήματα που συνοδεύονται από εκπαιδευτικό-μουσικό και έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη προετοιμασία στην τάξη.    
Απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου. Μέγιστος αριθμός: 45 μαθητές. 
Απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα: 25 μαθητές.
Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 μαθητές, σε δύο ομάδες.
Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 μαθητές ανά ομάδα.
Σελίδα 1 από 2