Επικοινωνία

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Πλατεία Κολοκοτρώνη,
Σταδίου 13, Αθήνα, 10561
Τηλ: 210-3237617, 210-3237315, 210-3222266
Fax: 210-3213786
www.nhmuseum.gr, E-mail:[email protected]