Τεκμήρια Ιστορίας

Επιμέλεια: Ρεγγίνα Κατσιμάρδου. Αθήνα 2019.
Επιμέλεια: Ρεγγίνα Κατσιμάρδου. Αθήνα 2017.
Επιμέλεια: Ρεγγίνα Κατσιμάρδου. Αθήνα 2016.        
Επιμέλεια: Ρεγγίνα Κατσιμάρδου. Αθήνα 2015.        
Επιμέλεια: Ρεγγίνα Κατσιμάρδου. Αθήνα 2014.  
Επιμέλεια: Νατάσα Καστρίτη. Αθήνα 2010. 2 τεύχη.