Η ΕΚΘΕΣΗ - Η Χάρτα της Ελλάδος

Χάρτα της Ελλάδος. Ρήγας Βελεστινλής, Bιέννη 1797. Χάρτα της Ελλάδος. Ρήγας Βελεστινλής, Bιέννη 1797.
Το διαδραστικό έκθεμα «Χάρτα του Ρήγα» εντάσσεται αφηγηματικά στην πρώτη ενότητα της επετειακής έκθεσης «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21».

Αποτελεί το κεντρικό έκθεμα στην υποενότητα «Νεοελληνικός Διαφωτισμός», η οποία αναδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία του διαφωτιστικού ρεύματος και των ιδεών του για την Επανάσταση του 1821. Στο διαδραστικό αυτό έκθεμα παρουσιάζονται η ζωή και το έργο του Ρήγα, ο κύκλος των συνεργατών του, καθώς και η επίδραση του έργου του. Επιπλέον παρουσιάζονται τα σύμβολα, οι ιστορικοί τόποι, καθώς και τα νομίσματα που απεικονίζονται στη Χάρτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Γαλλική Επανάσταση και στην επιρροή που αυτή άσκησε στη σκέψη του Ρήγα.

Η Χάρτα της Ελλάδος γίνεται ταυτόχρονα μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την παρουσίαση της πνευματικής προετοιμασίας της Επανάστασης. Με αφετηρία τον ρόλο της Διασποράς, αναδεικνύεται το ιστορικό και ιδεολογικό περιβάλλον που, από τα μέσα του 18ου αιώνα, γέννησε το πνευματικό κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, παρουσιάζονται οι κύριοι εκπρόσωποί του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούσαν σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία.  

Η διαδραστική παρουσίαση της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινή, υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

 

 Στο πλαίσιο:

untitled 7

Το διαδραστικό έκθεμα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινή

υλοποιείται με την υποστήριξη του

image006

Τεχνολογική υποστήριξη:

ΙΤΕlogo min

Gallery

Έκθεση εικόνων

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.