Κατάλογοι Εκθέσεων

Όλα τα διοράματα και οι φιγούρες της πρωτότυπης έκθεσης που παρουσίασε το ΕΙΜ (Οκτώβριος 2019- Σεπτέμβριος 2020).
Κατάλογος της ομώνυμνης έκθεσης. Αθήνα 2014.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Οκτώβριος 2013.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Δεκέμβριος 1998.