Περιφερειακές Εκθέσεις

Η έκθεση ακολουθεί τη δομή και το σκεπτικό της κεντρικής επετειακής έκθεσης της Αθήνας, επιχειρώντας μια προσέγγιση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας μέσα από θεματικές ενότητες.
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ταξιδεύει στην πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους αναδεικνύοντας πτυχές της Επανάστασης του 1821, με έμφαση στα γεγονότα της Πελοποννήσου.
Σελίδα 2 από 2