Φωτογραφία

Φωτογραφικές μαρτυρίες του ναυάρχου Νικολάου Μακκά. Επιμέλεια: Αλίκη Σολωμού-Προκοπίου. Αθήνα 1998, σ. 119.
Σελίδα 2 από 2