Ας γνωρίσουμε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου. Μέγιστος αριθμός: 45 μαθητές. 

Τα παιδιά μέσα από πολυαισθητηριακές δραστηριότητες, όπως η ένδυση με παραδοσιακές φορεσιές, έρχονται σε επαφή με τις σημαντικότερες Συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Με ερευνητική διάθεση και αλληλεπίδραση με τους εμψυχωτές, κατανοούν την έννοια της συλλογής μέσα από την ομαδοποίηση των αντικειμένων της έκθεσης του Μουσείου.

Κάθε Τετάρτη: 10:30-12:30, Αίθουσες Μόνιμης Έκθεσης. 

Ερμηνεία-υπεύθυνες επικοινωνίας: Μαίρη Καπότση, τηλ. 210-3222266, εσωτ. 108 και Άννα Κάνδια, τηλ. 210-3222266, εσωτ. 109.

 

Το κόστος για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι δύο (2) ευρώ για κάθε μαθητή και θα καταβάλλεται στην υποδοχή του Μουσείου πριν την έναρξη.

Σε περίπτωση ακύρωσης επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το 210-3237617 (εσωτ. 213).

Έναρξη Εκδήλωσης Κάνε Εγγραφή
10-01-2024 10:30
17-01-2024 10:30
24-01-2024 10:30
07-02-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
14-02-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
21-02-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
06-03-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
13-03-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
20-03-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
27-03-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
03-04-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
10-04-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
17-04-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
24-04-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
15-05-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
22-05-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
05-06-2024 10:30