Γαλανόλευκη η θωριά σου (ραντεβού ως το τέλος της χρονιάς)

Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 μαθητές, σε δύο ομάδες.

Οι μαθητές γνωρίζουν τις επαναστατικές σημαίες του 1821, ενώ παράλληλα εμβαθύνουν στην έννοια της σημαίας ως συμβόλου και αποκωδικοποιούν τις ιδέες που εκφράζει. Καλούνται να προετοιμαστούν για να πάρουν μέρος σε θεατρικό δρώμενο για τη σημαία, ενώ στο τέλος του προγράμματος, συμμετέχουν σε πρωτότυπο ομαδικό παιχνίδι με θέμα ένα σηματολόγιο του Αγώνα. Αντίγραφα εικόνων των συλλογών του Μουσείου μοιράζονται ανά τμήμα και δίνουν το έναυσμα στους μαθητές να γράψουν στο σχολείο δικές τους αφηγήσεις με θέμα τη σημαία και να τις στείλουν στο Μουσείο.

Τρίτη: 10:30-12:00 και 11:00-12:30, Αίθουσες Μόνιμης Έκθεσης.

Ερμηνεία: Κωνσταντίνα Καλαϊντζή, Μαρία Καραγιώργου.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κωνσταντίνα Καλαϊντζή, τηλ. 210-3237315, εσωτ. 222.

 

Το κόστος για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι τρία (3) ευρώ για κάθε μαθητή και θα καταβάλλεται στην υποδοχή του Μουσείου πριν την έναρξη.

Σε περίπτωση ακύρωσης επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το 210-3237617 (εσωτ. 213).

Έναρξη Εκδήλωσης Κάνε Εγγραφή
09-01-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
23-01-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
06-02-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
20-02-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
05-03-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
19-03-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
02-04-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
16-04-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
14-05-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
28-05-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
11-06-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή