Όψεις της καθημερινής ζωής των Ελλήνων (18ος-19ος αιώνας) (ραντεβού ως το τέλος της χρονιάς)

Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 μαθητές ανά ομάδα.

Μέσα από το πλούσιο υλικό του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου σε περιηγητικά κείμενα, χαρακτικά, αντικείμενα καθημερινής χρήσης και αρχειακές πηγές, παρουσιάζονται πτυχές της ζωής των Ελλήνων (κατοικία, διατροφή, ψυχαγωγία, ασχολίες και εκπαίδευση) κατά το β’ μισό του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. Οι μαθητές εξετάζουν στην τάξη κάθε θεματική ενότητα. Κατόπιν, στο Μουσείο, με την καθοδήγηση των ερμηνευτών του προγράμματος αναζητούν αντικείμενα που συναντούν στις εικόνες της κάθε ενότητας και συμμετέχουν σε θεατρικό δρώμενο - βιωματική αναπαράσταση γάμου στην  Αθήνα του 18ου αι.

Στη διάθεση του εκπαιδευτικού σε ψηφιακή μορφή είναι ο  εκπαιδευτικός φάκελος του προγράμματος,  που περιλαμβάνει  ένα  βιβλίο  με ιστορικές αφηγήσεις  για κάθε μία ενότητα ξεχωριστά, γλωσσάρι και παιχνίδια δραστηριοτήτων για τους  μαθητές, καθώς  και  εικόνες με σκηνές καθημερινής ζωής  που συνοδεύονται  από επεξηγηματικά κείμενα.

Τρίτη: 10:30-12:30, Αίθουσες Μόνιμης Έκθεσης.

Υπεύθυνη προγράμματος-επικοινωνίας: Νικολέττα Ζυγούρη, τηλ. 210-3237617, εσωτ. 220.

Ερμηνεία: Νικολέττα Ζυγούρη, Μαίρη Καπότση

 

Το κόστος για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι τρία (3) ευρώ για κάθε μαθητή και θα καταβάλλεται στην υποδοχή του Μουσείου πριν την έναρξη.

Σε περίπτωση ακύρωσης επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το 210-3237617 (εσωτ. 213).

Έναρξη Εκδήλωσης Κάνε Εγγραφή
16-01-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
30-01-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
13-02-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
27-02-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
12-03-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
26-03-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
09-04-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
23-04-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
21-05-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή
04-06-2024 10:30
Λυπούμαστε, η εκδήλωση είναι πλέον γεμάτη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εγγραφή