Νέα σελίδα του ΕΙΜ στο Facebook

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο προχωρά στη δημιουργία νέας σελίδας στο Facebook.  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω δυσεπίλυτων τεχνικών θεμάτων, προχωρούμε αναγκαστικά στη δημιουργία καινούργιας σελίδας στο Facebook. Η παλιά σελίδα θα καταργηθεί εντός ολίγων ημερών. 

Ευχαριστούμε τους 25.493 φίλους μας και τους καλούμε να συνεχίσουν μαζί μας το ταξίδι στην ιστορία, ακολουθώντας μας στην καινούργια σελίδα του ΕΙΜ:

https://www.facebook.com/nhmuseum.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €,μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριο-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.