Ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του ΕΙΜ

Κυριακή 1η Μαρτίου 2020, ώρα 12:00. Περιορισμένος αριθμός θέσεων, απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210-3237617 (εσωτερικά: 103, 203).

 

Την Κυριακή 1η Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ξενάγηση που γίνεται στη Μόνιμη Έκθεση του ΕΙΜ την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από επιμελητή του Μουσείου. Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210-3237617 (εσωτερικά: 103, 203).

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.