Εκδηλώσεις

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, ώρα 19:00. Ώρα προσέλευσης 18:30.
Παρουσίαση ελβετικών φιλελληνικών φυλλαδίων μεταφρασμένων στα ελληνικά, 23 Μαΐου 2022. Περιλαμβάνονται στη σειρά φιλελληνικών κειμένων που εξέδωσε η ΙΕΕΕ με αφορμή τη διακοσιετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης.
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2022, φιλοξενεί την αφηγηματική παράσταση: «φερμένα εκ στόματος…»
Το ΕΙΜ συμμετέχει στο “This is Athens City Festival” με δραστηριότητες και διευρυμένο ωράριο  για τα Σαββατοκύριακα του Μαΐου, τα Σάββατα έως τις 20.00 και τις Κυριακές έως τις 18.00. Δείτε το πρόγραμμα.
Η επιστημονική διημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), την επιστημονική συμβολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΤΠΤΕ) και  υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος η παράσταση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου στις 20:00.
Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο παρουσιάζει την έκδοση "’Ένδυμα Ψυχñς".