Ιστορία

"Απομνημονεύματα του συνταγματάρχη Olivier Voutier από τον πόλεμο των Ελλήνων". Μετάφραση: Ειρήνη Τζουρά. Επιμέλεια: Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2019, σ. 248.
"Ιστορία των νεότερων Ελλήνων από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ Β' μέχρι το 1825". Μετάφραση: Ειρήνη Τζουρά. Επιμέλεια: Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2019, σ. 261.
Επιμέλεια-μετάφραση κειμένων: Μαρίνος Καχρίλας-Αργυριάδης. Συντονισμός έκδοσης: Δήμητρα Κουκίου. Αθήνα 2019, σ. 186, εικόνες 73.
Μετάφραση: Χρίστος Οικονόμου. Αθήνα 2015, σ. 125. 
Η συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Κείμενα: Ευθυμία Παπασπύρου. Αθήνα 2010, σ. 123.
  Από το ημερολόγιο του Johann Daniel Elster τέως ιατρού-συνταγματάρχη του Τάγματος. Αθήνα 2010, σ. 247.