Ιστορία

Κείμενα: Ευθυμία Παπασπύρου-Καραδημητρίου. Αθήνα 2008 (β΄έκδοση επαυξημένη). Α΄& Β΄ τόμος.
28 Φεβρουαρίου 21

Σημαίες Ελευθερίας

Κείμενα-επιμέλεια: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης–Αινιάν. Αθήνα 1996, σ. 179.
Κείμενα: Ευθυμια Παπασπύρου-Καραδημητρίου. Αθήνα 1987, σ. 217.
Εισαγωγή: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης–Αινιάν. Kαλλιτεχνική επιμέλεια: Γκαίη Φιλίππου-Δίγκλη. Αθήνα 1983.
Σελίδα 3 από 3