Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2011

Επιμέλεια: Νατάσα Καστρίτη. Αθήνα 2011.    

 

Η έκδοση περιλαμβάνει κείμενα των επιστημονικών συνεργατών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε πρόσφατα συνέδρια στα οποία εκπροσωπήθηκε το Μουσείο, πονήματα που προβάλλουν αντικείμενα – τεκμήρια ιστορικών γεγονότων ή εποχών.

Περιεχόμενα του τόμου:

 • Νικολάου Γ., Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Η δεύτερη και η τρίτη δεκαετία της δράσης της (1893-1916).
 • Αργυριάδης-Καχρίλας Μ. – Μαζαράκης-Αινιάν Φ., Κλέφτες, Αρματολοί και αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης: Όψεις τακτικής, νοοτροπίας και συμπεριφοράς των ατάκτων ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά το 19ο αιώνα.
 • Κάνδια Α., Το Αιγαίο στα χέρια πειρατών και κουρσάρων.
 • Ζυγούρη Ν., Ο επενδύτης του ιερολοχίτη Κωνσταντίνου Ξενοκράτους.
 • Παναρίτη Π., Ευρωπαϊκές πορσελάνες με ελληνικά θέματα στη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
 • Κατσιμάρδου Ρ., Οι πρώτες αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη.
 • Παπαναστασίου-Τσίγκρηλα Μ., Οι επιστολές του Ernst Ziller στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
 • Καστρίτη Ν., Ο Ρωσοτουρκικός Πόλεμος του 1877-1878 στην λαϊκή εικονογραφία. Τέσσερεις ρωσικές λαϊκές εικόνες στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
 • Βογιατζή Ιφ., Η προσωπογραφία του εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Δημητρίου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
 • Φακατσέλη Ο., Αναδεικνύοντας την τοπική ταυτότητα: η Λαογραφική Συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και η επικοινωνία της με το κοινό.
 • Τασιούλη Ν. – Κατσαδούρη Ε., Η εφαρμογή της τεχνικής του leaf casting στη συντήρηση του έντυπου βιβλίου "ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΟ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΝΕΜ ΒΑΣΙΑΣ, ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1610".
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.