Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2010

Επιμέλεια: Νατάσα Καστρίτη. Αθήνα 2010. 2 τεύχη.

 

Μονογραφίες των επιστημονικών συνεργατών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε πρόσφατα συνέδρια στα οποία εκπροσωπήθηκε το Μουσείο, πονήματα που προβάλλουν αντικείμενα – τεκμήρια ιστορικών γεγονότων ή εποχών (Α΄ και Β΄ τεύχος).

Περιεχόμενα του Α΄ τεύχους:

 • Νικολάου Γ., Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Τα πρώτα χρόνια της δράσης της (1882-1892).
 • Παναρίτη Π., Η συλλογή φιλελληνικών κεραμικών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Απηχήσεις από φιλελληνικές παραστάσεις σε χαρακτικά.
 • Κάνδια Α., Περί καπνίσματος … εν έτει 1856.
 • Παπαναστασίου-Τσίγκρηλα Μ., Μαγικά και ξόρκια από χειρόγραφους κώδικες της Ι.Ε.Ε.Ε.
 • Βογιατζή Ι., Η μικρασιατική εκστρατεία, η Δίκη των Έξι και ο ζωγράφος Περικλής Βυζάντιος.
 • Καστρίτη Ν., Οι γελοιογραφίες του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου μια συνοπτική παρουσίαση της Συλλογής.
 • Τασιούλη Ν., Εργαστήριο συντήρησης χαρτώου υλικού, έντυπου και χειρόγραφου του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Ο εξοπλισμός.

Περιεχόμενα του Β΄ τεύχους:

 •  Κουκίου Δ., Charles de Ferriol. Συλλογή ενδυμασιών από διάφορα έθνη της Ανατολής κατά το α΄ μισό του 18ου αι.
 • Καχρίλας-Αργυριάδης Μ., Η Αιγυπτιακή εμπλοκή στην Ελληνική Επανάσταση. Αντιλήψεις περί του "άλλου" μέσα στα πλαίσια μεταβαλλόμενων πολιτιστικών προσανατολισμών και πολιτικών αφοσιώσεων.
 • Ζυγούρη Ν., Επιτραπέζια ρολόγια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
 • Προσαλέντης Π., Ο Κέλης του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη.
 • Καραπάνου Α., Έντυπα του Αρχείου Ιστορικών Εγγράφων της Ι.Ε.Ε.Ε. (1941-1945). Καταγραφή.
 • Βιδάλη Α., Σκυριανά κεντήματα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
 • Καραδημητρίου Κ., Γνωριμία με τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €,μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριο-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.