Μικρασιατική Εκστρατεία: Φωτογραφικά Στιγμιότυπα

Διάρκεια Έκθεσης
25 Οκτωβρίου- 19 Νοεμβρίου 2022
Τοποθεσία
Ρόδος, Νεστορίδειο Μέλαθρο (Νέα Πτέρυγα)
Ρόδος, Νεστορίδειο Μέλαθρο (Νέα Πτέρυγα), 25 Οκτωβρίου - 19 Νοεμβρίου 2022.

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο σε συνεργασία με τη λέσχη LIONS Club Ρόδου παρουσιάζει, στο Νεστορίδειο Μέλαθρο, την περιοδική έκθεση «Μικρασιατική Εκστρατεία. Φωτογραφικά Στιγμιότυπα».

KOS promo 01 min

 

Η έκθεση, που ξεκίνησε την πορεία της στις 15 Ιούλιου 2022 στην Κω, αποτελείται από 250 και πλέον φωτογραφίες, οι οποίες προέρχονται από το Φωτογραφικό Αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και ανήκουν σε μια ομάδα 7,000 περίπου φωτογραφιών και επιστολικών δελταρίων της Μικρασιάτικης Εκστρατείας, κυρίως από τα έτη 1920-1922. Χωρισμένες σε ενότητες αφηγούνται την πορεία των γεγονότων, με έμφαση στις προσωπικές μαρτυρίες καθώς πλαισιώνονται από αποσπάσματα στρατιωτικών ημερολογίων, επιστολών, πολεμικών ανταποκρίσεων και λογοτεχνικών κειμένων της περιόδου. Στόχος της έκθεσης είναι ο επισκέπτης να αποκομίσει μια γενική εικόνα των γεγονότων και κυρίως να προβάλει τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από τις εξελίξεις που οδήγησαν σε μια μεγάλη καταστροφή αλλά και σε μια νέα αρχή, η οποία καθόρισε τη φυσιογνωμία της νεότερης Ελλάδας.

KOS 04 min

Οι φωτογραφίες του Φ.Α. του ΕΙΜ έχουν ληφθεί στις πόλεις και στα πεδία των μαχών του Μικρασιατικού Μετώπου από ειδική υπηρεσία της Στρατιάς Μικράς Ασίας. Η υπηρεσία αυτή καταρτίστηκε σε κάθε Σώμα Στρατού και κάθε Μεραρχία από οπλίτες φωτογράφους αλλά και από ερασιτέχνες. Στο τέλος κάθε μήνα οι φωτογραφικές πλάκες συγκεντρώνονταν στην υπηρεσία και καταρτίζονταν έτσι ένα φωτογραφικό αρχείο για κάθε μονάδα. Πολλές από τις φωτογραφίες τυπώθηκαν, διανεμήθηκαν και αποτέλεσαν το υλικό για τη δημιουργία φωτογραφικών λευκωμάτων. Από το σύνολο του φωτογραφικού υλικού που είχε συγκεντρωθεί, το 1922 επιλέχθηκαν 1860 φωτογραφίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε έκθεση στο Ζάππειο, τον Μάιο και Ιούνιο, μαζί με έργα των πολεμικών ζωγράφων Σπύρου Παπαλουκά, Παύλου Ροδοκανάκη και Περικλή Βυζάντιου, που ακολουθούσαν τη Στρατιά. Τμήμα της έκθεσης παρουσιάστηκε και Σμύρνη, παραμονές της καταστροφής, με αποτέλεσμα κατά την είσοδο του τουρκικού στρατού στη πόλη τα περισσότερα έργα να καταστραφούν. Μετά το τέλος της έκθεσης στο Ζάππειο, το σύνολο των φωτογραφιών με τα πλαίσιά τους κατατέθηκαν στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της Εκστρατείας.

 

KOS 01 min

 

Την επιμέλεια, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της έκθεσης ανέλαβαν οι επιμελήτριες του ΕΙΜ Νατάσα Καστρίτη, Ρεγγίνα Κατσιμάρδου και Ανδρονίκη Μαρκασιώτη, με τη συνδρομή της Μπέτυς Χωριανοπουλου συνεργάτιδας στο Φωτογραφικό Αρχείο της ΙΕΕΕ.

Η έκθεση παρουσιάζεται στην Ρόδο, στο πλαίσιο του καθιερωμένου πολιτιστικού μνημοσύνου "Νεστορίδεια 2022" σε συνεργασία με το Ίδρυμα "Ι.&Π. Νεστορίδη", το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, την Επιπτροπή Πολιτισμού της Διεθνούς Οργάνωσης Lions Νοτίου Ελλάδος και Νήσων και τη Λέσχη Lions Ρόδου.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.