Χαιρετισμός του προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς

4λεπτο βίντεο στο οποίο ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, χαιρετίζει τη Δράση.

Στον λόγο του γίνεται διεξοδική αναφορά στη σημασία των εορτασμών της 200ετηρίδας, στην ιδέα κοπής επετειακού μεταλλίου και στη συνεργασία της Τράπεζας με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Video

Πολυμέσα

Επετειακό Μετάλλιο 21: Χαιρετισμός Πρόεδρου Τράπεζας Πειραιώς
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.