Νέα

Έτος 2015: Αποτελέσματα Χρήσεως - Ειδικός Απολογισμός - Ισολογισμός ΙΕΕΕ.
Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, ώρα 20:00. Συνεργασία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με το Ινστιτούτο Goethe Αθηνών και την Anemon Productions. 
Διοργάνωση Ημερίδας. Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, ώρα 15:00 - 18:00. 
Εγκαίνια της έκθεσης η οποία αποτελεί συνεργασία 12 Μουσείων Εθνικής Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπό την αιγίδα της UNESCO και με την υποστήριξη του ICOM.