Σχολικές επισκέψεις

04
Οκτ
2023

Σχολικές επισκέψεις

04-10-2023 09:00 -10:00
Σχολικές επισκέψεις

Η κάθε επίσκεψη διαρκεί μία ώρα και ο μέγιστος αριθμός μαθητών είναι 50. Τα παιδιά περιηγούνται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και στην ή τις εκάστοτε περιοδικές εκθέσεις, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους ή ξεναγού. Το Μουσείο δεν προσφέρει  ξεναγήσεις σε μαθητικές ομάδες.

04
Οκτ
2023

Σχολικές επισκέψεις

04-10-2023 10:00 -11:00
Σχολικές επισκέψεις

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές περιηγούνται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και στην/στις εκάστοτε περιοδική/ές έκθεση/εις, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους ή ξεναγού. Μέγιστος αριθμός μαθητών 50.

04
Οκτ
2023

Σχολικές επισκέψεις

04-10-2023 13:00 -14:00
Σχολικές επισκέψεις

Η κάθε επίσκεψη διαρκεί μία ώρα και ο μέγιστος αριθμός μαθητών είναι 50. Τα παιδιά περιηγούνται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και στην ή τις εκάστοτε περιοδικές εκθέσεις, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους ή ξεναγού. Το Μουσείο δεν προσφέρει  ξεναγήσεις σε μαθητικές ομάδες.

04
Οκτ
2023

Σχολικές επισκέψεις

04-10-2023 14:00 -15:00
Σχολικές επισκέψεις

Η κάθε επίσκεψη διαρκεί μία ώρα και ο μέγιστος αριθμός μαθητών είναι 50. Τα παιδιά περιηγούνται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και στην ή τις εκάστοτε περιοδικές εκθέσεις, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους ή ξεναγού. Το Μουσείο δεν προσφέρει  ξεναγήσεις σε μαθητικές ομάδες.

05
Οκτ
2023

Σχολικές επισκέψεις

05-10-2023 11:00 -12:00
Σχολικές επισκέψεις

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές περιηγούνται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και στην/στις εκάστοτε περιοδική/ές έκθεση/εις, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους ή ξεναγού. Μέγιστος αριθμός μαθητών 50.

∗ Η περιήγηση στις δύο αίθουσες της Λαογραφικής Συλλογής ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

05
Οκτ
2023

Σχολικές επισκέψεις

05-10-2023 12:00 -13:00
Σχολικές επισκέψεις

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές περιηγούνται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και στην/στις εκάστοτε περιοδική/ές έκθεση/εις, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους ή ξεναγού. Μέγιστος αριθμός μαθητών 50.

06
Οκτ
2023

Σχολικές επισκέψεις

06-10-2023 11:00 -12:00
Σχολικές επισκέψεις

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές περιηγούνται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και στην/στις εκάστοτε περιοδική/ές έκθεση/εις, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους ή ξεναγού. Μέγιστος αριθμός μαθητών 50.