Εκπαιδευτικά προγράμματα

Οι έφηβοι οργανώνουν τη δική τους παρουσίαση των εκθεμάτων του Μουσείου μέσα από τα ενδιαφέροντά τους. Πραγματοποιείται τα Σαββατοκύριακα. 
Σελίδα 2 από 2