Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ψυχαγωγική- εκπαιδευτική δράση σε μορφή "δωματίου απόδρασης" (escape room)
Η δράση στοχεύει στην ενημέρωση, πληροφόρηση και την εξοικείωση των επισκεπτών με τα πρόσωπα του Αγώνα και τον οπλισμό που έφεραν. Αριθμός συμμετεχόντων: 20. 
Πρόγραμμα για την προληπτική συντήρηση των μουσειακών αντικειμένων. Απευθύνεται σε αμιγείς ηλικιακά σχολικές και άλλες ομάδες κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης καθώς και σε ενηλίκους. Μέγιστος αριθμός: 25 συμμετέχοντες.
Απευθύνεται σε μαθητές μουσικών-καλλιτεχνικών σχολείων ή σε σχολικά τμήματα που συνοδεύονται από εκπαιδευτικό-μουσικό και έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη προετοιμασία στην τάξη.    
Απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου. Μέγιστος αριθμός: 45 μαθητές. 
Απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα: 25 μαθητές.
Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 μαθητές, σε δύο ομάδες.
Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 μαθητές ανά ομάδα.
Σελίδα 1 από 2