Μόνιμη έκθεση

Ο αγώνας των Ελλήνων για εθνική ανεξαρτησία δικαιώθηκε με τη δημιουργία αυτόνομου και κατόπιν ανεξάρτητου κράτους.
Οικοσκευές από τα ανάκτορα καθώς και προσωπικά αντικείμενα των βασιλέων Όθωνα και Γεωργίου Α΄. 
Εδραίωση του κοινοβουλευτισμού. Ένωση της Επτανήσου (1864). Ενσωμάτωση της Θεσσαλίας (1881). Κρητικοί Αγώνες. Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908).  
Ελληνοϊταλικός πόλεμος - Γερμανική επίθεση.
Αντιπροσωπευτικά δείγματα της πλούσιας Λαογραφικής συλλογής του ΕΙΜ
Αντιπροσωπευτικά δείγματα της πλούσιας Λαογραφικής συλλογής του ΕΙΜ
Αντιπροσωπευτικά δείγματα της πλούσιας Λαογραφικής συλλογής του ΕΙΜ
Τα αντικείμενα της αίθουσας φωτίζουν όψεις της ζωής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα