Μόνιμη έκθεση

Προτομές των βασιλέων και πολιτικών του 19ου αιώνα πλαισιώνουν τον κεντρικό διάδρομο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
Η ανάμνηση της βυζαντινής δόξας συνέβαλε στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Ο ελλαδικός χώρος μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ Δυτικών και Οθωμανών εξαιτίας εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων.
Ανάπτυξη σημαντικής πνευματικής δραστηριότητας, κυρίως στην Ιταλία. Συνεισφορά του Κλήρου στον υπόδουλο ελληνισμό.
Προεπαναστατική περίοδος. Σταδιακή παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αφύπνιση των δυνάμεων του Έθνους.
Το κίνημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία (Φεβρουάριος 1821). Η κήρυξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας (Μάρτιος 1821).
Κομβικά γεγονότα της Επανάστασης, όπως η πτώση του Μεσολογγίου και αναφορές στη δράση των φιλελλήνων
Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας ενέπνευσε την ανάπτυξη του φιλελληνικού κινήματος σε Ευρώπη και Αμερική.
Κατά την Ελληνική Επανάσταση η θάλασσα αποτέλεσε κρίσιμο πεδίο πολεμικής αναμέτρησης.
Σελίδα 1 από 3